Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN – L’OR CAPSULES BIJ ALBERT HEIJN

€ 10,- extra korting bovenop de fantastische kortingen bij HEERLIJK.nl, bij aankoop van minimaal 2 actieverpakkingen L’OR

Introductie
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de L’OR winactie bij Albert Heijn, welke €10,- extra korting geeft bij HEERLIJK.nl. JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. L’OR is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.  De Actie heeft als doel L’OR capsules en bonen te promoten.

2. De Actie start maandag 12 t/m 18 november 2018 of zolang de voorraad strekt.
De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

3. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site: www.lor.touchticketshop.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

Deelname
1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

2. Deelname aan de Actie is een ieder die na aankoop van minimaal 2 actieproducten de kassabon voor 23 december 2018 upload op www.lor.touchticketshop.nl.

3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.

5. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.

6. Door het uploaden van de kassabon op www.lor.touchticketshop.nl stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

7. Door deelname aan de Actie ontvangt men:
Bij aankoop van 2 actieverpakkingen L’OR (geldig op capsules en bonen), 1 kortingscode met een maximum van 2 kortingscodes per persoon. Deze kortingscodes zijn per stuk € 10,- extra korting waard, bovenop de al geldende kortingen van HEERLIJK.nl. De ontvangen codes kunnen t/m 1 mei 2019 worden verzilverd op www.heerlijk.nl/lor, o.b.v. beschikbaarheid van het gekozen restaurant. Per reservering kan maximaal 1 kortingscode worden verzilverd.

8. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

9. In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.

Privacy
1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

2. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw e-mailadres om, indien je hebt gewonnen, de prijs naar jou toe te sturen. Alleen de winnaars krijgen bericht over de uitslag. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. De gegevens zullen wij alleen bewaren voor deze actie.

3. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de Douwe Egberts Privacy Policy beschikbaar op www.douweegberts.nl

4. Organisator kan contact met jou opnemen naar aanleiding van jouw deelname aan de actie.

Prijzen
1. Door deelname aan de Actie ontvangt men bij aankoop van 2 actieverpakkingen L’OR (capsules en/of bonen): 1 kortingscode t.w.v. € 10,- extra korting bovenop de al geldende kortingen van HEERLIJK.nl. Er geldt een maximum van 2 kortingscodes per persoon.

2. De kortingscode is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld.

3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. De kassabon, waarop de gekochte actieproducten staan, moet voor 23 december 2018 worden ge-upload op www.lor.touchticketshop.nl.

5. De ontvangen codes kunnen t/m 1 mei 2019 worden verzilverd op www.heerlijk.nl/lor, o.b.v. beschikbaarheid van het gekozen restaurant. Per reservering kan maximaal 1 kortingscode worden verzilverd.

6. De unieke kortingscodes worden per mail verzonden. En moeten worden verzilverd bij het maken van de reservering via www.heerlijk.nl/lor

7. De reservering moet worden gemaakt voor 1 mei 2019, de datum van het bezoek kan verder in de toekomst liggen en is afhankelijk van de beschikbaarheid van het gekozen restaurant.

Aansprakelijkheid
1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

2. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

3. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

Slotbepalingen
1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.lor.touchticketshop.nl en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan: Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of via consumenten.service@jdecoffee.com.

2. Kwesties met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.

3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

4. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen in de aanbieding en uitvoering van deze Actie.

Aldus opgemaakt te Utrecht 12-10-2018.

 

Bekijk het aanbod hier!

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze actie? Neem dan contact op met HEERLIJK.nl via info@heerlijk.nl of 010-2110090.