Covid-19 richtlijnen voor gasten

Vanaf 1 juli 2020 zijn corona-maatregelen voor de horeca verder versoepeld.
Lees onderstaande informatie goed door voordat je een reservering maakt, of als je vragen hebt over de algemene richtlijnen voor gasten. 

Algemene richtlijnen voor gasten

1,5 meter en huishoudens
Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten. Mensen aan verschillende tafels moeten altijd 1,5 meter uit elkaar zitten. 

Na het controlegesprek mag de bediening binnen 1,5 meter van de tafels komen om bestellingen op te nemen, te serveren en af te ruimen.

Reserveren & controlevragen
Als een restaurant binnen meer dan 100 mensen wil ontvangen, dan moeten gasten verplicht vooraf reserveren. Ben je met 3 of meer personen? Dan vraagt het personeel of je één huishouden vormt. Bij aankomst in het restaurant zal een controlegesprek plaatsvinden. Als je een van de volgende vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan mogen restaurants je helaas geen toegang geven.

Buiten
Op terrassen geldt geen maximum aantal personen als er met reserveringen wordt gewerkt. Anders geldt een maximum van 250 personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Handen wassen
Was bij binnenkomst grondig je handen. De ondernemer zorgt voor een handgel of water en zeep. Was na ook na een toiletbezoek grondig je handen.

Contactloos betalen
Betaal contactloos (pin of mobiel). Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek contact.

Handhaving
Het horecapersoneel moet zorgen dat wij de regels naleven. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5 meter regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.